– Justisdepartementet prøvde å fjernstyre migrantane, seier Jan-Paul Brekke til Vårt Land. Han er forskar ved Institutt for samfunnsforskning (ISF).