Nyhet

– Justisdepartementet prøvde å fjernstyre migrantane, seier Jan-Paul Brekke til Vårt Land. Han er forskar ved Institutt for samfunnsforskning (ISF).

Varsla om at Norge, i 2015, måtte bu seg på å ta i mot svært mange fleire asylsøkjarar enn tidlegare år, kom i det sommar gjekk over i haust. I juni søkte 1.141 asyl, i november søkte 8.661 personar om det same.

I Justisdepartementet såg politiske leiing med stigande uro på tilstrøyminga. Justisminister Anders Anundsen og statssekretær Jøran Kallmyr, begge frå Framstegspartiet, byrja å leite i verktøykassa, men fann ut at noko heilt nytt måtte prøvast ut for å få fortalt potensielle asylsøkjarar at dei ikkje burde planleggje ei reiserute som skulle ende i Norge, fortel evalueringsrapporten Communicating borders frå ISF.

I månadane før jul i 2015 prøvde Justisdepartementet ut ein målretta Facebook-kampanje for å påverke reisevala til flyktningar og migrantar.