– Innføring av politisk styring i utlendingssaker blir kamuflert som et hastetiltak for å håndtere situasjonen i Finnmark, sier rådgiver Mari Seilskjær i NOAS.