Nyhet

Så er det avgjort.

Utlendingsnemnda (UNE) skal få tilbake rollen som et selvstendig, domstollignende organ, der utgangspunktet er at UNE skal være unntatt politisk styring.

– Det er bra, for vi må ha en uavhengig klageinstans, sier generalsekretær Ann-Magrit Austenå i NOAS. Hun er glad stortingsflertallet nå holder regjeringen på god avstand fra UNE. Heretter kan de bare styre nemnda med lov og forskrifter.

Det er Stortingets kommunalkomité som har ferdigbehandlet og levert innstilling om Endringer i utlendingsloven – videreføring av innstramninger. Her napper Ap, Sp, SV, Venstre og KrF instruksjonsretten fra regjeringen.