Seks fylkesledere, pluss lederne KrFs kvinnenettverk og ungdomsparti, ber nå KrF-ledelsen legge vekk sitt forslag om hemmelig og anonym avstemning på KrFs ekstraordinære landsmøte på fredag.