– Jeg finner det problematisk at Norge, som en stor og viktig bistandsgiver, overfører abortsynet sitt til land som mottar bistand, sier generalsekretær Liv Kjersti Skjeggestad Thoresen i Menneskeverd.