Bosettingsregningen for de syriske flyktningene vil havne hos UD og ­bistandsbudsjettet, og vil dermed gå på bekostning av andre bistandsprosjekter. Integreringstilskudd og bosettingskostnader føres opp som bistand, dermed kan støtten til ­andre prosjekter reduseres, uten at bistandsprosenten i statsbudsjettet reduseres.