– Åpen folkekirke gjorde et brakvalg i høst. Vi er nå blitt en sentral premissleverandør i Den norske kirke og får stor påvirkningskraft over utviklingen framover, sier Sandaker-Nielsen. Han er uten motkandidat innstilt av valgkomiteen til å bli ny leder og frontfigur for Åpen folkekirke.