– Erkebiskopstittelen er økumenisk og internasjonalt forståelig, samtidig som den vil knytte an til en 400 år gammel tradisjon, sier Den norske kirkes biskop i Borg. Sommerfeldt har liten sans for at Bispemøtets leder skal fortsette med tittelen preses. Han har heller ikke mye til overs for betegnelsen ledende biskop.