I tillegg til de 31 aktive i Chile har også tre pensjonerte biskoper i Roma signert et dokument der de tilbyr å trekke seg, og dermed lagt sine skjebner i pavens hender.