Nyhet

Søndag ettermiddag bestemte Kirkemøtet 2018 at biskopene ikke skal velges gjennom en avstemming der flertallet avgjør. Dermed går de imot det et flertall av menighetsrådene i landet har gitt signal om at de ønsker.

LES OGSÅ:– Vil få svar ved neste valg

Mindretall

Et mindretall i komiteen (3) anbefalte Kirkemøtet å vedta en slik ren valgordning for utpeking av biskoper i Den norske kirke. Det var 38 kirkemøtemedlemmer som stemte for dette da forslaget ble lagt frem.