Nyhet

Søndag ettermiddag bestemte Kirkemøtet 2018 at biskopene ikke skal velges gjennom en avstemming der flertallet avgjør. Dermed går de imot det et flertall av menighetsrådene i landet har gitt signal om at de ønsker.

LES OGSÅ: Biskoper jakter makt

Et mindretall i komiteen (3) anbefalte Kirkemøtet å vedta en slik ren valgordning for utpeking av biskoper i Den norske kirke. Det var 38 kirkemøtemedlemmer som stemte for dette da forslaget ble lagt frem.

68 kirkemøtemedlemmer stemte for å fortsette med dagens ordning, og dermed endrer man ikke dagens ordning der biskopen tilsettes av Kirkerådet på bakgrunn av en rådgivende avstemning.