Søndag ettermiddag bestemte Kirkemøtet 2018 at biskopene ikke skal velges gjennom en avstemming der flertallet avgjør. Dermed går de imot det et flertall av menighetsrådene i landet har gitt signal om at de ønsker.