Så lenge Den norske kirke var en statskirke, var bispedømmene selvstendige rettssubjekter. Det betydde at biskopene ble ansatt av kirkelig statsråd og hadde en selvstendig rolle inn mot myndighetene. I Den norske kirke som selvstendig trossamfunn, er de redusert til mellomledere.