Bare timer etter at Kirkemøtet hadde vedtatt vigselsliturgi som likekjønnede kan bruke, gikk biskopene i et hastemøte mandag kveld. Der gjorde de tolv biskopene i Den norske kirke ferdig veiledningen til vigselsliturgien.