– Det er klart jeg er spent. Det er naturlig at preses normalt skal velges blant de sittende biskopene, i helt spesielle tilfeller kan det tenkes at Bispemøtet vil nominere en annen enn de sittende biskopene, sier kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum.