Biskopene i Den norske kirke håper de nå har funnet en samlende løsning som kan skape ro etter mer enn 20 års intens kirkelig homofilidebatt. Øyvind Benestad, kirkemøte-medlem og en frontfigur i nettverket Levende folkekirke, som arbeider for at ekteskapet skal være en ordning for én kvinne og én mann, er skuffet: