– Det er ikke kirkens oppgave å peke på partier og mene hva folk skal stemme, men det er kirkens oppgave å tale de svakes sak og understreke alles likeverd, sier Bispemøtets preses, Helga Haugland Byfuglien.