– Med dagens ordning kan biskopane nominere ein einaste kandidat, og då er det dei som bestemmer. Det reagerer eg på, det har nokre demokratiske problem, seier Karl Johan Kirkebø i Åpen folkekyrkje.