Omlag 54 prosent av det nyvalgte Kirkemøtet mener Den norske kirke ikke kan stille krav til de ansattes samlivsform ved ansettelser.