– Det var ikke bare en katekismelære, men en samtale på dypet om hva troen betyr. Han deltok aktivt i menigheten og i gudstjenestefellesskapet. Han fikk også en realitetsorientering om at dåp ikke var ensbetydende med opphold.