Denne uken møttes det nyvalgte bispedømmerådet i Nord-Hålogaland for å velge leder og nestleder, og for å utpeke sin representant til Kirkerådet, Den norske kirkes øverste organ.