Det offentliggjorde statsadvokaten i dag. Siden 8. juli har fungerende førstestatsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter, Kristian Jarland, vurdert bevisene i saken.