– Selskapet er veldig lite, det er en slags hobby som begynte da vi alle tre var prester på Nordmøre. Utgangspunktet var at vi ønsket et annet verktøy til konfirmantundervisningen, sier biskop Anne Lise Ådnøy om Skrifthuset AS, som hun eier 17 prosent av.