Det var i fjor vår at rådet fikk i oppdrag å evaluere loven. Deres rapport skal danne grunnlag for regjeringens arbeid med å endre loven.