– Ikke bare er det meningsløst å spre teorien om «intelligent design» som et vitenskapelig alternativ, men det er også skummelt. Det er med på å underminere tilliten til vitenskapen, sier Dag Olav Hessen, professor i biologi ved Universitetet i Oslo.