– Det er klart at normer, påbud og forbud av alle varianter vil ha mye å si for hvordan vi oppfører oss, men vi er fra naturens side mer empatiske enn vi ofte tror. Vi er en sosial art og kan ikke eksistere alene. Nettopp dette har gjort at vi har utviklet en lang rekke gode sider, som moral, samvittighet og følelser for hverandre, mener biolog ved Universitetet i Oslo, Dag Olav Hessen.