Neste høst rulles nye læreplaner ut i grunnskolen og videregående skole. Mandag ble de presentert av kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H), som mener det er snakk om den største endringen i norsk skole siden innføringen av reformen Kunnskapsløftet i 2006.