– Å bryte ut av sosial kontroll innebærer en høy pris. Du vil ofte være nødt til å gi avkall på din egen familie, forteller den dansk-afghanske aktivisten og forfatteren, Geeti Amiri.