– 140 millionar euro er ein god start, seier Khalid Zerouali, sjef for Marokkos grensekontrollstyrke.