– Høringsnotatet inneholder enkelte sterke forbedringer, men de samme forbedringene blir pulverisert i samme notat slik at skatteparadisene beskyttes. Inntil dette er forbedret, oppfyller ikke forslaget de intensjonene som Stortinget har lagt til grunn, sier Mona Thowsen i Publish What You Pay.