Regjeringen la i mars fram forslag om endringer i tomtefeste­loven. Dette vil komme grunn­eiere i Norge til gode, fordi feste­avgiften kan økes.