Rett før jul kom han, den varsla vegleiaren frå Næringsdepartementet. Her forklarar regjeringa korleis kommunar kan reservere konkurransar om kjøp av helse- og sosialtenester for berre ideelle leverandørar.