Nyhet

– Like tung som antisemittismen er fremmedfrykten. Den norske kirke er blitt en del av et godhetsregime mot disse onde kreftene. Det betyr at Den ­norske kirke som folkekirke må utfordre folketendenser som fører til undertrykkelse og marginalisering av de fremmede.

Det sa biskop i Borg, Atle Sommerfeldt, i sitt innlegg på Kirkemøtets generaldebatt onsdag kveld.

Dagen etter tok Karl Johan Kirkebø fra Nord-Hålogaland bispedømme på nytt tak i Sommerfeldts uttalelser, og poengterte at flere av kirkemøtemedlemmene under generaldebatten hadde reagert på et internt fokus på årets saksliste.

Etter det kom forslaget om at Kirkemøtet kommer med en resolusjon i et internasjonalt spørsmål, nemlig flyktning­spørsmålet.