– Vi mener det er gode grunner til å fjerne kontantstøtten. For oss er likestilling og kvinners deltakelse i arbeidslivet den viktigste begrunnelsen, sier Ingalill Olsen, leder i Finnmark Arbeiderparti.