Nyhet

– Denne mannen kommer med klassiske konspirasjonsteorier om jødisk makt. Nå stiller han til valg med lister over hele landet. En lignende partileder har vi ikke sett i Norge siden før andre verdenskrig, advarer forstander i Det Mosaiske Trossamfund og 2. nestleder i Antirasistisk Senter, Ervin Kohn.

Mannen Kohn sikter til er Hans Jørgen Lysglimt Johansen. Han er leder for Alliansen, et parti som ble stiftet for knappe ni måneder siden. I NRK er han omtalt fordi han skal ha brukt begreper som at han vil «stoppe neger-kultur» og mener jødene styrer samfunnsinstitusjoner. I år stiller Alliansen til valg med lister i alle landets fylker.

Nå ber Kohn regjeringen, som lanserte en egen handlingsplan mot antisemittisme i fjor, om å vise at de står for det de lover:

– Seks statsråder har undertegnet handlingsplanen. Nå må de si klart og tydelig i fra at de tar avstand fra holdningene til denne mannen. Ellers står ikke regjeringens ønske om å bekjempe antisemittisme til troende, sier Kohn.