– Det er åpenbart behov for å rydde i reglene, når de bidrar til unødvendig splittelse av familier og til at barn holdes i mottak mye lengre enn nødvendig, sier stortingsrepresentant Geir S. Toskedal (KrF) som understreker at hensynet til en god og verdig behandling av barn, og å verne om retten til familieliv, er førende prinsipper for KrF i innvandrings- og integreringspolitikken.