– Vi ønsker å rose Kristelig Folkepartis offensive forslag. Det treffer ideell sektor veldig godt, sier Inger Helene Venås, direktør i Virke ideell og frivillighet, arbeidsgiverorganisasjonen for ideell sektor.