Det er tidligere pilegrimsprest Arne Bakken som har skrevet en takke- og forbønn for den nye regionen Innlandet. Hedmark og store deler av Oppland blir til Innlandet i 2020.