– Dei som kjem no og får endeleg avslag må få langt betre informasjon om dei frivillige returordningane, dei må få god hjelp til å få vende heim på ein verdig måte, seier generalsekretær Ann-Magrit Austenå i NOAS.