En rekke kristne friskoler risikerer konkurs dersom skattemyndighetenes krav om å betale tilbake moms skolene har fått refundert for internatdriften og -nybygg.