Når det finnes personer som går inn i skoler og kirker og skyter og dreper, hvordan skal kirker og kirkegjengere forholde seg?