– Som en kristen kan jeg ikke være med på å stemple en gruppe mennesker som monstre. Det går imot den kristne lære om synd og tilgivelse å forklare det ondes problem ved hjelp av en monsterteori, sier Paul Leer-Salvesen til Vårt Land. Han er teolog og etiker med en doktorgrad i kriminologi ved Universitetet i Agder.