Nyheter

Han er på Menighetsfakultetet i anledning at han utnevnes som æresdoktor i dag. Jackson er ­tydelig på diskusjon som oppstår i Norge hvert år: Skoler bør delta i julegudstjenester.

Observatørrollen

– Det er galt om alle i klassen går og ­later som om de er kristne. Om de forstår at de kan være deltakende observatører, er det noe annet. Da jeg som lærer oppsøkte hinduer i deres tempel for å forstå troen, fulgte jeg deres bevegelser. Jeg måtte gå fram til den hellige boken og berøre gulvet med pannen. Jeg var ikke en av dem, men jeg prøvde å forstå følelsene deres. Alle må forstå sin rolle i det som skjer – foreldre, lærere, elever og de som deltar fra trossamfunnet. Det vil virkelig være synd om kontakten med kirken brytes.

– Så det er bra læring å oppsøke gudshus og gjøre som de troende?