Hvert år i januar inviterer Trygg Trafikk og lokale samarbeidspartnere i hvert fylke til minnemarkeringer for dem som ble drept i trafikken i året som gikk. Opplegget består gjerne av fakkeltog og tale, samling i kirken og deretter enkel bevertning.