– Du er ikke en dårlig forelder selv om du søker hjelp. I flere miljøer blir det sett på som nedverdigende å ta kontakt med et hjelpeapparat, sier Cecilie Stokke.