– Til LO vil jeg si at det er jeg, sammen med resten av den palestinske og israelske befolkingen, som er eiere av konflikten. Jeg mener at det er vi som skal bestemme hvordan vi løser den. Ikke LO, ikke Norge og ikke resten av verden. Jeg vil ikke tillate dere å blande dere inn i min konflikt.