Mens KrF jubler for seiere de vinner med rødgrønn hjelp i Stortinget, vokser bekymringen i Høyre over at KrF påfører regjeringen store, fremtidige utgifter.