Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) mottar i dag rapporten fra Vollebæk-utvalget, som har ­undersøkt hvordan taterne/romanifolket er blitt behandlet av norske myndigheter. Samtidig som utvalgsleder og eks-utenriksminister Knut Vollebæk presenterer rapporten, tar Kirkens Sosialtjeneste et kraftig oppgjør med arbeidet som ble utført av Norsk misjon blant hjemløse.