Borg bispedømme ga nylig tillatelse til å flytte en avdød fra en kirkegård i Eidsberg til Polen. Men flytting av allerede begravede personer skjer svært sjelden, ifølge gravplassjef i Bergen kirke­lige fellesråd, Inghild Hareide Hansen.