Nyhet

Borg bispedømme ga nylig tillatelse til å flytte en avdød fra en kirkegård i Eidsberg til Polen. Men flytting av allerede begravede personer skjer svært sjelden, ifølge gravplassjef i Bergen kirke­lige fellesråd, Inghild Hareide Hansen.

Hun får om lag ti henvendelser i året der hun må forklare hvor strengt regelverket er.

Vet ikke om regler

– Bordet fanger. ­Publikum vet ikke hvordan dette fungerer og spør ikke før det er for sent. De som spør om flytting føler gjerne at graven er på feil sted, og kommer gjerne fra kulturer der det ikke er så strengt syn på å flytte graver, forteller hun.