Anne Line Jakobsen, Frøya Thue og Caroline Willemine Røsnæs Hagelien utførte førstegangstjenesten sammen i 2011. Dette var før verneplikten ble obligatorisk for kvinner. De ble plassert i en militærleir i Sør-Varanger, i Finnmark. Her var de tre av sju kvinner. Jakobsen forteller at hun ble uthengt av et befal.