– Den lokale debatten fungerer ofte bedre som et uenighetsfellesskap enn den nasjonale diskusjonen som ofte er hardere og har mindre spillerom, sier Lars Laird Iversen til Vårt Land.